هیئت مدیره

 

مدیرعامل : دکتر محسن آسوری

 

 

اعضای اصلی هیئت مدیره :

– رمضانعلی اولیایی دلارستاقی

– محسن آسوری

– ابوالفضل هاشمی چلاوی

– رحمت اله مسقطی آملی

– فریدون امینی نوا

 

اعضای علی البدل :

– محمد علی برزگر

– ماندانا تیرگری 

 

بازرسان اصلی :

– فرهاد زمانی

– علی اکبر حیدرزاده

 

بازرس علی البدل :

– آرین نبوی لاریجانی