همایش ها

همایش ها

 

با توجه به روند رو به افزایش سرطان ، ضرورت اطلاع رسانی در جهت ارتقا سطح آگاهی عموم جامعه و تشخیص زودرس ، اقدام به برگزاری همایش هایی در جهت مدیریت درمان می نماید .