مدیر عامل

 • رحمت اله مسقطی ( از بدو تاسیس تا مرداد ۱۳۹۷)

 

 

 • دکتر محسن آسوری
 • پيشينه تحصيلي:
  • دکتری حرفه ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، سال ۱۳۷۷
  • دانشجوی سال آخر دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، انستیتو پاستور ایران

   

  فعاليت اجرايي جاري:

  • عضو انجمن افتخاری دبیرستان شیوا از سال ۱۳۸۴
  • سرپرست پژوهشکده شمال– انستیتو پاستور ایران از سال ۱۳۹۰
  • رئیس مرکز رایانش زیستی
  • مشاور معاون محترم وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات
  • عضو کارگروه رایانش زیستی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۴
  • رئیس مرکز رشد زیست فناوری پژوهشکده شمال – انستیتو پاستور ایران از سال ۱۳۹۱
  • عضو کمیته راهبردی حیوانات تراریخته وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال۱۳۹۴
  • مدیر مسئول مجله The International Biological and Biomedical Journal(IBBJ) ازسال ۱۳۹۳
  • عضو شورای تدوین محتوای آموزشی-ترویجی زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۵
  • مشاور ریاست انستیتو پاستور ایران از سال ۱۳۹۴
  • عضو شورای راهبری توسعه مدیریت انستیتو پاستور ایران از سال ۱۳۹۴
  • مجری پایلوت طرح نظام ملی زیست فناوری دانش آموزی از سال ۱۳۹۴
  • عضو شورای فناوری انستیتوپاستور ایران از سال ۱۳۹۵
  • عضو شورای مرکز رشد انستیتو پاستور ایران از سال ۱۳۹۱

   

  سوابق اجرایی:

  • مدیردرمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال۱۳۸۸تا ۱۳۹۰
  • رئیس بیمارستان مرکز ترومای ۱۷ شهریور شهرستان آمل از سال۱۳۸۵-۱۳۸۸
  • مسئول واحد ارزیابی درونی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  • قائم مقام مدیریت دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  • مسئول راه اندازی واحد مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  • عضو شورای اجرایی هلال احمر از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷
  • پزشک معتمد بنیاد جانبازان از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸