غربالگری

غربالگری

حمایت از برنامه های غربالگری که جزئی از کشف زود هنگام سرطان می باشد برای انجمن آرین بسیار حائز اهمیت بود ؛ لذا انجمن با کمک خیرین گرانقدر اقدام به راه اندازی بخش های آندوسکوپی ، کولونوسکوپی و فیبرو اسکن نمود .