سبد کالا

سبد کالا

بسته های غذایی شامل (برنج ، گوشت ، مرغ، ماکارونی ، روغن ، رب گوجه ، سویا ،قند و شکر ، حبوبات ، سس، کنسرو ، حلوا شکری و …)می باشد .
ارزش و تعداد بسته های مواد غذایی اهدایی ، به میزان کمک های مردمی در هر سال متغیر می باشد .