اهداف آرین :

۱-اطلاع رسانی درباره انواع سرطان ,طریق پیشگیری و درمان از طریق چاپ و نشر جزوات , کتب , پوستر, صدا و سیما و جراید .
۲-شناسایی و حمایت و راهنمایی بیماران مبتلا به سرطان به مراکز درمانی و تخصصی
۳-تشکیل بخش های مشاوره درمانی و روانی بیماران
۴-بررسی وضعیت مالی بیماران و کمک به بهبود وضعیت آنان
۵-همکاری با وزارت بهداشت و درمان و دیگر مراکز آموزشی و درمانی
۶-کمک به گسترش مراکز درمانی و خرید تجهیزات مورد نیاز
۷-کسب آخرین اطلاعات مربوط به شناخت و پیشگیری , درمان و انتقال آن به بیماران و متخصصین
۸-طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزراتخانه ها یا سازمان های دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد .